11 responses to “祝大家過年好

 1. 多謝老師送的吉祥語“阿彌陀佛”
  新年伊始,我又學懂了它是代表著 “無量光” “無量壽” 這個祝福意思;
  我雖然是個基督徒,惟與佛理佛學,皆倡包容萬物,故實再謝老師的祝福。
  大年初一 送兔迎龍
  玉兔退隱送如意,
  金龍騰飛迎吉祥;
  身心康泰添喜氣,
  和平暢快樂洋洋!
  祝願中心大家, 如意吉祥、喜氣洋洋。
  送上 年年幸福,歲歲平安。

 2. 我在此給師父拜年,祝師父身體健康、心想事成、萬事勝意、笑口常開、青春常駐、出入平安、大吉大利……^^
  嘻嘻…而我就祝自己身體健康、不勞而獲、盡享富貴榮華……^^

 3. 祝師父與家人身體健康。年年開心,月月順景,日日如意。並祝各位老師與同學龍馬精神,萬事勝意。

 4. 早晨師父!祝師父 龍馬精神!笑口常開!青春常駐!心想事成!大吉大利!並祝師父與家人身體健康!事事如意!

 5. 祝賀李暉老師新春愉快,萬事勝意。祝各位師兄、師姊龍馬精神,心想事成。祝少武隊小朋友,學業進步,快高長大。祝願大家龍年勝舊年,恭賀新禧!

 6. 年初一祝新春愉快, 事事如意! 我打算星期五同星期三, 星期一公司開年, 又中午開工, 走不開! 首歌好應節^^
  [版主回覆01/26/2012 18:00:02]那就明晚見!

 7. 祝師傳龍馬精神身體健康
  [版主回覆01/26/2012 17:59:28]你也是,祝你龍鳳呈祥闔家歡;幸福健康樂逍遙。

發表迴響